Актобе

                                         

            Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.

Учебный план школы

ТҮСІНІК ХАТ

2018-2019 оқу жылында мектепке дейінгі білім беру жүйесі келесі міндеттерді шешуді қарастырады:

–     балалардың физикалық және психоәлеуметтік саулығын нығайту;

–     балаларды ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарға баулу;

–     патриоттық, толеранттық, рухани және адамгершілік негіздерін қалыптастыру («Рухани жаңғыру», «Туған жер» бағдарламасы);

–     балалардың ерте дамуы үшін әлеуметтік дағдылар мен өздігінен үйрену дағдыларын дамыту;

–     балалардың дарындылығы мен жеке қабілеттерін дамыту;

–     мақсатты түрде балаларды мектепке дайындау.

–     Аталған міндеттер білім беру қызметін одан әрі ұйымдастыру барысында:

–     мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылған мазмұнын;

–     балаларды мектепке сапалы даярлауға бағытталған инновациялық әдістер мен технологияларды;

–     мектеп жасына дейінгі балалардың біліктері мен дағдыларының дамуын қадағалау бойынша индикаторлар жүйесін енгізу;

–     балалардың ерте дамуы үшін әлеуметтік дағдылар мен өздігінен үйрену дағдыларын дамыту бойынша Стандарт пен бағдарламаны әзірлеу арқылы шешілетін болады.

2018-2019 оқу жылы шағын орталық пен мектепалды даярлық сыныптарында (топтарында) білім беру процесі.

·         ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қаулысымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бұдан әрі - МДТОМЖС);

·         ҚР БҒМ 2016 жылғы 12 тамыздағы № 499 бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы (бұдан әрі – Үлгілік бағдарлама);

·         Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу жоспары (ҚР БҒМ 2016 жылғы 22 маусымдағы №391 бұйрығына 1-қосымша) сәйкес ұйымдастырылады.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылған мазмұны жағдайларында педагогикалық процесті ұйымдастыру

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жаңартылған мазмұны:

–         ұқсас тақырыптар негізінде құрастырылған перспективалық жоспар;

–         апталық циклограмма;

–          балалардың біліктері мен дағдыларының даму деңгейін бақылау үшін индикаторлар жүйесін енгізу арқылы іске асырылады.

        Ұқсас тақырыптар негізінде оқу жылына перспективалық жоспар құрастырылады.

Перспективалық жоспарды құрастыруда Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы негіз болып табылады.

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының мазмұнын іске асыру балалардың жас және жеке ерекшеліктерін ескеріп, оларды жан-жақты дамытуға, әлеуметтік дағдылары мен өзін-өзі үйрету дағдыларын дамытуға бағытталған («Денсаулық», «Коммуникация», «Таным», «Шығармашылық»,    «Әлеумет»)    білім   беру    салалары мазмұнын кіріктіру қамтамасыз етеді. 

       Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы» Заңының негізінде мектепалды сыныптарда нормативтік оқу жүктемесінің апталық көлемі 24 сағатты құрайды (20 сағаты мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттың бес саласының мазмұнын іске асыруға бағытталған негізгі оқу жүктемесіне және 4 сағаты мектепке дейінгі ұйымның күн тәртібіне сәйкес жүзеге асырылатын басқа іс-әрекет түрлеріне (ойын, өздік жұмыс, шығармашылық, жеке жұмыс және т.б.) көзделген).

       Мектепалды даярлық сыныбында сабақтың ұзақтығы 25-30 минут және 5 сабақтан аспайды. Сабақтардың арасындағы үзілістің ұзақтығы 10-12 минут және үзілістерде бірқалыпты қарқында қимылды ойындар ұйымдастырылады.

Мектепалды даярлық топтары сыныптарына арналған оқу жоспарының ерекшеліктері

        Мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту  стандартына және Үлгілік оқу жоспарына сәйкес мектепалды даярлық топтары сыныптарындағы оқу жүктемесі 24 сағатты құрайды, олардың 20 сағаты сабақтарға, 4 сағаты вариативті компонетке бөлінеді. Мектепалды даярлық топтары сыныптарында тәулігіне 25-30 минуттан аспайтын төрт сабақтан өткізіледі.

Вариативті компоненті есебінен:

1. «Сиқырлы әлем» таңдау курс бағдарламасын құрастырған  Балманова А.И 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бектілген.Мақсаты: Балаларды көркем шығармашылық қабілетін, зейіндерін дамыту, ой-өрісін бейнелеу өнері әлеміне бағыттап қызығушылығын арттыру.

2. «Ұлттық тәлім тәрбие» таңдау курс бағдарламасын құрастырған  Балманова А.И. 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген. Мақсаты: тәрбиеленушілерді ерте бастан ұлттық салт дәстүрлерді танып, түсініп білуге баулу

3. «Ойнайық та, ойлайық» таңдау курс бағдарламасын құрастырған  Балманова А.И.  05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген. Мақсаты: Баланың ақыл-ойының математикалық стилін, интеллектуалдық және ерік пен сезімге қатысты сапаларын дамыту.

4. «Шығармашылық шаттығы» таңдау курс бағдарламасын құрастырған  Балманова А.И 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген.Мақсаты: тәрбиеленушінің сурет салу қабілетін арттырып, өмірге деген көзқарасын қалыптастыру, өздерінің ойын қиялын қағаз беттеріне бейнелеуге баулу.

«№1Алға мектеп-бақшасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің

2018-2019 оқу жылына арналған

ОҚУ  ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ.

ТҮСІНІК ХАТ

      1,2,3-сыныптарға арналған мектептің оқу жұмыс жоспары:

 ü ҚР Үкіметінің 2015 жылғы 25 сәуірдегі № 327 қаулысымен бекітілген Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бұдан әрі – ҚР МЖМБС-2015);

 ü ҚР Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 15 шілдедегі № 453 бұйрығымен бекітілген Бастауыш білім берудің үлгілік оқу жоспары, 1-қосымша;

  ü  ҚР Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 8 сәуірдегі № 266

бұйрығымен бекітілген Бастауыш білім берудің жалпы білім беретін пәндерінің үлгілік оқу бағдарламалары;

ü    ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 10 мамырдағы № 199 бұйрығымен бекітілген Бастауыш білім берудің жалпы білім беретін пәндерінің үлгілік оқу бағдарламалары;

ü «Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 3 мамырдағы

№ 192 бұйрығымен бекітілген оқу басылымдары негізінде  жүзеге асырылады;

4, 9, 10-11-сыныптарда білім беру процесі:

 

ü ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген Орта білім берудің (бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бұдан әрі – ҚР МЖМБС-2012);

 

ü «ҚР            Білім           және           ғылым           министрінің            2012           жылғы

ü қарашадағы №500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 25 шілдедегі № 296 бұйрығымен бекітілген Бастауыш,негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарлары;

ü «ҚР Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 8 қарашадағы № 500 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 25 ақпандағы № 61 бұйрығымен бекітілген Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарлары;

ü 3 сәуірдегі № 115 бұйрығымен бекітілген Жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламалары;

ü «ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы 15 шілдедегі № 281 бұйрығымен бекітілген Жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу бағдарламалары;

 ü «ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі № 115 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 18 маусымдағы № 393 бұйрығымен бекітілген Жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу бағдарламалары негізінде жүзеге асады.

 5,6,7,8-сыныптарда білім беру процесі:

 ü ҚР Үкіметінің 2016 жылғы 13 мамырдағы № 292 қаулысымен бекітілген Негізгі орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (бұдан әрі – ҚР МЖМБС-2016);

 ü Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 23 қарашадағы № 668 бұйрығымен бекітілген жалпы білім беретін пәндердің үлгілік оқу бағдарламалары;

ü «ҚР          Білім           және           ғылым           министрінің            2012           жылғы

қарашадағы №500 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 7 шілдедегі № 432 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы ҚР         Білім   және   ғылым министрінің 2017 жылғы 18 тамыздағы 422 бұйрығымен  бекітілген Бастауыш,негізгі орта, жалпы орта білім берудің үлгілік оқу жоспарының 1-қосымшасы;

 ü «Оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендердің, оқу құралдарының және басқа да қосымша әдебиеттердің, оның ішінде электрондық жеткізгіштердегі тізбесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 27 қыркүйектегі № 400 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 3 мамырдағы № 192 бұйрығымен бекітілген оқу басылымдары негізінде жүзеге асырылады

          Оқу жұмыс жоспарын құру барысында «2018-2019 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы: Әдістемелік нұсқау хат.» – Астана: Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2018. – 372 б. (2018 жылғы 15 маусымдағы № 7 хаттама)  басшылыққа алынған.

       «2018-2019 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері» туралы әдістемелік нұсқау хатқа сәйкес:

–        мектеп вариативтік компоненті есебінен 9-сыныпта үлгілік оқу жоспарының «Зайырлылық және дінтану негіздері» факультативтік курсын міндетті түрде оқыту үшін аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағат бөлінеді. Бұл курсты ҚР Білім және ғылым министрінің 15 шілде 2014 жылғы №281 бұйрығымен бекіткен үлгілік оқу бағдарламасы бойынша арнайы курстан өткен мұғалім жүргізеді.

–        ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 3 сәуірдегі №115 бұйрығымен бекітілген оқу бағдарламасы бойынша «Абайтану» (9-11-сыныптар) таңдау курстары оқытылады.

–        «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту «Адамның үйлесімді дамуы» ҚР БҒМ институтының (Алматы, ҰҒПББСО «Бөбек»),  Қазақстан Республикасы   Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 8 сәуірдегі   № 266 бұйрығымен бекітілген білім беру ұйымдарына арналған үлгілік оқу бағдарламалары бойынша жүргізіледі;

−       2018-2019 оқу жылында «Өмір қауіпсіздігінің негіздерін» кіріктірілген оқу бағдарламасы (бұдан әрі – ӨҚН) міндетті түрде оқыту қамтамасыз етілуі тиіс, бұл ретте білім алушылардың төтенше жағдайларда (өрт, жер сілкінісі және т.б) практикалық дағдыларының қалыптасуына ерекше назар аударылуы тиіс.

Осыған байланысты «ӨҚН» курсын оқыту:

                    1-4-сыныптарда «Дүниетану» оқу курсының аясында;

                    5-9-сыныптарда – «Дене шынықтыру» пәні аясында;

                    10-сыныптарда «Алғашқы әскери дайындық» оқу курсының аясында               

              жүзеге асырылады.

–         «Жол жүру ережелері» кіріктірілген оқу бағдарламасы (бұдан әрі – ЖЖЕ) сынып сағаттарының есебінен және сабақтан тыс уақытта жүргізіледі де, тақырыбы мен мерзімі сынып журналының жеке бетіне жазылады.

       1-4-сыныптар – әр сыныпта 6 сағаттан;

       5-8-сыныптар – әр сыныпта 10 сағаттан өткізіледі.

«Өлкетану» кіріктірілген оқу бағдарламасы

          2018-2019 оқу жылынан бастап қоғамдық танымды жаңғыртуды жүзеге асыру аясында мектеп бағдарламасына жалпы білім беретін «Қазақстан тарихы», «Қазақ әдебиеті» (қазақ тілінде оқытпайтын мектептер үшін «Қазақ тілі мен әдебиеті»), «География», «Музыка» жалпы білім беретін оқу пәндерін толықтыратын және туған өлкенің тарихын, табиғатын, мәдениетін зерттеуге ықпал ететін кіріктірілген «Өлкетану» оқу бағдарламасы енгізіледі.

Бағдарлама мақсаты туған өлкенің қалыптасуы мен дамуы кешенінде сипатталатын географиялық, тарихи, мәдени, табиғат және басқа да факторлар; туған өлкеге деген

сүйіспеншілік сезімін, патриотизмді, қоршаған табиғатқа ұқыппен қарауды тәрбиелеу туралы білімді қалыптастыру болып табылады.

 «Өлкетану» курсы оқу жүктемесінің көлемі:

1) 5-сыныпта– оқу жылында 5сағатты;

2) 6-сыныпта– оқу жылында 7сағаттты;

3) 7-сыныпта– оқу жылында 8сағатты, барлығы – 20 сағатты құрайды.

«Өлкетану» кіріктірілген курсының материалы 5-7-сыныптарда «Қазақстан тарихы», «Қазақ әдебиеті» (қазақ тілінде оқытпайтын мектептер үшін «Қазақ тілі мен әдебиеті»), «География», «Музыка»оқу пәндерінің аясында оқытылады.

«Өлкетану» курсы оқу жүктемесінің көлемі сыныптар мен пәндер бойынша төмендегідей бөлінеді:

5-сыныпта – «Қазақстан тарихы» пәні аясында 4 сағат, «Музыка» пәні аясында 1 сағат;

6-сыныпта «Қазақстан тарихы» курсына 4 сағат, «Қазақ әдебиеті» (қазақ тілінде оқытпайтын мектептер үшін «Қазақ тілі мен әдебиеті») пәні бойынша 2 сағат, «Музыка» пәнінің мазмұны арқылы 1 сағат.

7-сыныпта «Қазақстан тарихына» (тағы 4 сағат), «Қазақ әдебиеті» (қазақ тілінде оқытпайтын мектептер үшін «Қазақ тілі мен әдебиеті») (2 сағат), «География» пәні аясында 2 сағат қосылады.

Бастауыш білім беру деңгейінің оқу жоспарының ерекшеліктері

Мектеп вариативті компоненті есебінен енгізілген курстар:

2-сынып бойынша:

«Мәнерлеп жазу» курс бағдарламасын құрастырған  Ожанова Р.Ж. 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бектілген. Мақсаты: Оқушылардың мәнерлеп жазу дағдыларын жетілдіру, жазу каллиграфиясын сақтап, жазу арқылы оқушының бойына адамгершілік, эстетикалық тәрбиені қалыптастыру.

3-сынып бойынша:

«Қызықты математика» курс бағдарламасын құрастырған Муханова А.А 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бектілген.Мақсаты:Баланың танымдық қызығушылығын арттыру, логикалық ойлауды қалыптастыру.

4-сынып бойынша:

«Мәнерлеп жазу»  курс бағдарламасын құрастырған  Ожанова Р.Ж. 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бектілген. Мақсаты: Оқушылардың мәнерлеп жазу дағдыларын жетілдіру, жазу каллиграфиясын сақтап, жазу арқылы оқушының бойына адамгершілік, эстетикалық тәрбиені қалыптастыру.

«Қызықты математика» Муханова А.А 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бектілген. Мақсаты:Баланың танымдық қызығушылығын арттыру, логикалық ойлауды қалыптастыру.

  «Оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыру» курс бағдарламасын құрастырған Ожанова Р.Ж 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бектілген.Мақсаты: Мәтінді оқуға жаттықтыру арқылы оқушыға мәнерлеп  оқу сапасын қалыптастыру және дамыту.

Оқушы вариативті компоненті есебінен енгізілген курстар:

1-4 сыныптар бойынша:

«Шебер қолдар» таңдау курс бағдарламасын құрастырған  Ожанова Р.Ж. 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бектілген.Мақсаты:Оқушыларға оюлардың түрлерімен таныстырып, әр-түрлі әдіс тәсілдермен тігілу, ілмек бізбен тоқуға үйрету.

1-2-сыныптар бойынша:

«Жазу дағдыларын қалыптастыру» курс бағдарламасын құрастырған Муханова А.А. 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бектілген.Мақсаты:Оқушылардың ойларын еркін және дәлеледі түрде ауызша да жазбаша да сауатты жеткізе білуін жетілдіру

3-сынып бойынша:

«Оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыру» курс бағдарламасын құрастырған  Ожанова Р.Ж. 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бектілген.Мақсаты:Оқушылардың ойларын еркін және дәлелді түрде ауызша да жазбаша да сауатты жеткізе білуін жетілдіру.

Негізгі білім беру деңгейінің оқу жоспарының ерекшеліктері

Мектеп вариативті компоненті есебінен енгізілген курстар:

5 «А» «В» сыныптарда:

1. «Тіл мәдениеті» курс бағдарламасын құрастырғадар Тилеуберди А,  Бөлекеева Н.Қ  05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген. Мақсаты:Оқушыларға сөздің құдіретін, ана тілінің сырын сезіндіру, сөйлеу өнерін игеруге ұмтылдыру.

5 «А» «Б» «В» сыныптарда:

2.  «Жаратылыстану- жұмбақ әлем » курс бағдарламасын құрастырған  Бошанова Қ.А. 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген. Мақсаты:Оқушыларды функционалды сауаттылықтың негізімен, білім және іскерлікпен жігерлендіру, игерген білімдерін нақтылау

5 «Б»  сыныпта:

3.  «Сандар сыры» курс бағдарламасын құрастырған  Мамбетова А 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген. Мақсаты: натурал сандардың тарихымен таныстырып, математика салаларында сандарды қолдану жолдарын үйрету.

6 «Б» «В» сыныптарда:

1«География тілі -карта» курс бағдарламасын құрастырған  Бошанова Қ.А. 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген.Мақсаты. жер туралы түсініктері мен көзқарастарын дамыту, табиғатта болатын түрлі құбылыстардың себептері мен салдарын тереңірек түсіндіру

6 «А» «Б» «В» сыныптарда:

2 «Робот техника», «Н.Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы.

Педагогикалык шебелік орталыгы 2016. Мақсаты: Робот техникасы негіздерін түсіндіру, механиканың дамуы және жетістіктері, тарихы, болашағы  туралы таныстыру

6 «А» «Б» сыныптарда:

3. «Сауаттылық әлемі» курс бағдарламасын құрастырған  Тилеуберди А . 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген. Мақсаты: лексика саласы бойынша алған теориялық және практикалық білімдері кеңейген, ауызша және жазбаша тілі жетілген сауатты жеке тұлғаны қалыптастыру.

6 «А» «В» сыныптарда:

«Қызықты грамматика» курс бағдарламаны құрастырғандар Нұртазина Ж,  Изекенова Ж.У  05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген.  Мақсаты: Оқушыларға әлеуметтендіруге мүмкіндік беретін қазақ тілінің танымдық, қатысымдық және кумулятивтік қызметтерін меңгерту. 

7  «А» «Б» сыныптарда:

1. «Робот техника», «Н.Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы.

Педагогикалык шебелік орталыгы 2016. Мақсаты: Робот техникасы негіздерін түсіндіру, механиканың дамуы және жетістіктері, тарихы, болашағы  туралы таныстыру

8 «А» «Б» сыныптарда

1«Тіл білімі» курс бағдарламасын құрастырған  Нұртазина Ж.М  Бөлекеева Н.Қ 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген.Мақсаты:Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытып, жүйелі жұмыстарға үйрету. Тілдік талдаулардың түрлерін сатылай – кешенді түрінде үйрету.

2. «Робот техника», «Н.Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы.

Педагогикалык шебелік орталыгы 2016. Мақсаты: Робот техникасы негіздерін түсіндіру, механиканың дамуы және жетістіктері, тарихы, болашағы  туралы таныстыру

9 сыныптарда

1.«Зайырлылық және дінтану негіздері», ҚР Білім және ғылым министрі. 2014 жылы 15 шілдедегі №281 бұйрығымен бекітілген бағдарлама. Мақсаты: зайырлылық қағидатын құныдылық аясында тануға, оқушыларды экстремизм, терроризм және діни радикализм идеологияларын қабылдамауға үйрету.

2. «Абайтану», ҚР Білім және ғылым министрі. 2014 жылы 15 шілдедегі №115 бұйрығымен бекітілген бағдарлама. Мақсаты:ұлы ақын шығармаларын терең де, жан-жақты таныту арқылы ел жанды, халқымыздың әдебиетін, өнерін салт дәстүрін құндылық ретінде бағалайтын дара тұлға қалыптастыру.

3. «Практикалық қазақ тілі» курс бағдарламасын құрастырған  Нұртазина Ж.М  05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген. Мақсаты:оқушылардың фонетикалық, морфологиялық, лексикалық және синтаксистік машықтарын мен дағдыларын дамыту.

Оқушы вариативті компоненті есебінен енгізілген курс

5 «А» «Б» «В», 6 «А» «В»  сыныптарда: «Шахмат»  курс бағдарламаны құрастырған  Жаумитов С.Х 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген.   

 6 «Б» сыныпта:

«Қызықты грамматика» курс бағдарламаны құрастырғандар Нұртазина Ж,  Изекенова Ж.У  05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген. Мақсаты:Оқушыларға сөздің құдіретін, ана тілінің сырын сезіндіру, сөйлеу өнерін игеруге ұмтылдыру.

  7 «А» «Б» сыныптарда:

«Сакен тану», Республикалық ғылыми-әдістемелік «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналының  2010 жылдың №4. Мақсаты: Сакен Сейфуллин шығармаларын оқушыларға жаңа қырынан тереңдете меңгерту, ақынның бізге беймәлім  тұстарына зерттеулер жүргізу.

8 «А» сыныпта:

«Шахмат»  курс бағдарламаны құрастырған  Жаумитов С.  05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген.   

8 «Б» сыныпта:  

«Математикалық сандықша»  курс бағдарламаны құрастырған  Балманова Г. 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген.  Мақсаты Оқушылардың іс әрекет қабілетін нығайту, есептер шығару арқылы өмірлік тәжірибелерін байыту

9 сыныптарда:

«Робот техника», «Н.Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы.Педагогикалык шебелік орталыгы 2016. Мақсаты: Робот техникасы негіздерін түсіндіру, механиканың дамуы және жетістіктері, тарихы, болашағы  туралы таныстыру

           10-11 сыныптарға арналған оқу жоспарының ерекшеліктері

 10-11 сыныптарда бейінді оқыту математика-жаратылыстану бағыты бойынша жүзеге асырылады. Таңдап алынған бейінді оқытудың мазмұны Алға аудандық білім бөлімінің   сараптамасынан өткен  вариативті компонент қолданбалы курстарының бағдарламаларында көрініс табады.

Мектеп компонентінің қолданбалы курстары есебінен:

10 «А», «Б» сыныптарда:

1.«Химия және және адам ағзасы», курс бағдарламасын құрастырған  Махамбетова Г.С. 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген.  Мақсаты: ғылымға деген құштарлығынарттырып, танымдық белсенділігін тереңдету

2. .«Cөз сыры»,курс бағдарламасын құрастырғандар Тилеуберди А, Нұртазина Ж.М. 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген.   Мақсаты: Оқушылардың өзіндік ойы мен стилін қалыптастыру.Жаңаша ойлауға бағыттау, әдеби тілдерін жетілдіру

3. «Абайтану», ҚР Білім және ғылым министрі. 2014 жылы 15 шілдедегі №115 бұйрығымен бекітілген бағдарлама. Мақсаты:ұлы ақын шығармаларын терең де, жан-жақты таныту арқылы ел жанды, халқымыздың әдебиетін, өнерін салт дәстүрін құндылық ретінде бағалайтын дара тұлға қалыптастыру.

4. «Робот техника», «Н.Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы.

Педагогикалык шебелік орталыгы 2016. Мақсаты: Робот техникасы негіздерін түсіндіру, механиканың дамуы және жетістіктері, тарихы, болашағы  туралы таныстыру

5. «Теңдеу және теңсіздік», курс бағдарламасын құрастырғандар Балманова Г, Мамбетова А 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген. Мақсаты:Оқушылардың зияткерлік дамуын, логикалық ойлау, салыстыру талдау жинақтау дағдыларын қалыптастыру

 «Алғашқы әскери дайындық» аптасына 1 сағат көлемінде, қосымша оқу-жаттығу жиындарын өтуге арналған 30 сағат және 4 сағат (сынақ). Жылына барлығы – 68 сағат.

11сыныпта:

1.«Абайтану», ҚР Білім және ғылым министрі. 2014 жылы 15 шілдедегі №115 бұйрығымен бекітілген бағдарлама. Мақсаты:ұлы ақын шығармаларын терең де, жан-жақты таныту арқылы ел жанды, халқымыздың әдебиетін, өнерін салт дәстүрін құндылық ретінде бағалайтын дара тұлға қалыптастыру.

2.«Cөз сыры»,курс бағдарламасын құрастырғандар Тилеуберди А, Нұртазина Ж.М. 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген.   Мақсаты: Оқушылардың өзіндік ойы мен стилін қалыптастыру.Жаңаша ойлауға бағыттау, әдеби тілдерін жетілдіру

 3.«Интеграл» курс бағдарламасын құрастырған Балманова Г.У 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген.   Мақсаты:Оқушылардың математикалық сауаттылығын нығайту арқылы құзыреттілік деңгейін көтеру

4. «Математика және логика» курс бағдарламасын құрастырған Мамбетова А 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген.  Мақсаты: пәннен алған білімдерін дамыта оқыту, логикалық есептерді шешуге үйрету арқылы маңыздылығын көрсету

Оқушы вариативті компоненті есебінен енгізілген курстар:

10, 11 сыныптарда:

«Мәтін және логика» курс бағдарламасын құрастырған Нұртазина Ж.М. 05.09.2018 ж эксперттік кеңесінде № 1 хаттамамен бекітілген. Мақсаты : қазақ тілін оқытуда оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға басымдылық арқылы ауызекі сөйлеу тілін қалыптастыру.

Инклюзивті оқитын 4 оқушы:

2 сыныпта Медетов Исмайл, диагнозы: «Легкая умственная отсталость церебрального органического генеза»

3 сыныпта Мухамедьяров Роман, диагнозы: «Психикалық дамуы тежелген»

Олар Қазақстан Републикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы  «15» шілдедегі № 453 бұйрығының 4 – қосымшасына,

6 сыныпта Муратова Динара диагнозы: «Психикалық дамуы тежелген»

Ол Қазақстан Републикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы  «18» тамыздағы № 422 бұйрығының 3 – қосымшасына,

9 сыныпта Мурзаев Шыңғысхан диагнозы «Легкая умственная отсталость церебрального органического генеза»

Ол Қазақстан Републикасы Білім және ғылым министрінің 2014 жылғы  «25» ақпандағы № 61 бұйрығының 4 – қосымшасына сәйкес оқытылады.

              Оқу жұмыс жоспары «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығының талаптарына сай.

                                                             

Директордың оқу ісі  жөніндегі орынбасары             Б.Ф.Ережепова

 Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін

 бастауыш білім берудің оқу жұмыс жоспары 

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым министрінің

2016 жылғы 15 шілдедегі

№ 453 бұйрығына 1-қосымша

                                                                                                                                    

Білім салалары және  оқу пәндері

Класс бойынша апталық сағат саны

1 «А»

1 «Б»

1 «В»

2 «А»

2 «Б»

2 «В»

3 «А»

3 «Б»

Инвариантты компонент (базалық)

I

Тіл мен әдебиет

10

10

10

11

11

11

11

11

1

Сауат ашу

6

6

6

 

 

 

 

2

Қазақ  тілі  мен әдебиеті

 

 

7

7

7

7

 

3

Орыс тілі

2

2

2

2

2

2

2

 

4

Ағылшын тілі

2

2

2

2

2

2

2

 

II

Математика информатика

4

4

4

4

4

4

5

5

4

Математика

4

4

4

4

4

4

4

4

 

Ақпараттық коммуникациялық технологиялар

 

 

 

 

 

 

1

1

III

Жаратылыстану

1

1

1

1

1

1

2

2

5

Жаратылыстану

1

1

1

1

1

1

2

2

IV

Адам және қоғам

2

2

2

2

2

2

2

2

6

Дүниетану

1

1

1

1

1

1

1

1

7

Өзін өзі тану

1

1

1

1

1

1

1

1

V

Технология және өнер

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Музыка

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Көркем еңбек

1

1

1

1

1

1

1

1

VI

Дене шынықтыру

3

3

3

3

3

3

3

3

10

Дене шынықтыру

3

3

3

3

3

3

3

3

Инвариантты оқу жүктемесі

22

22

22

23

23

23

26

26

Вариативті компонент

Таңдауы бойынша сабақтар

 

 

1

1

1

1

1

Қызықты математика

 

 

 

 

 

 

1

1

Мәнерлеп жазу

 

 

 

1

1

1

 

 

Белсенді – қозғалмалы сипаттағы жеке-топтық сабақтар

2

2

2

1

1

1

2

2

Шебер қолдар

1

1

1

1

1

1

1

1

Жазу дағдыларын қалыптастыру

1

1

1

 

 

 

 

 

Оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыру

 

 

 

 

 

 

1

1

Вариативтік оқу жүктемесі

2

2

2

2

2

2

3

3

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

24

24

24

25

25

25

29

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін

бастауыш білім берудің оқу жұмыс жоспары

 

Қазақстан Республикасы Білім

және ғылым министрінің

25 шілде 2013 жылғы

№296 бұйрығына 1-қосымша

Білім салалары және  оқу пәндері

4 «А»

4 «Б»

(Инвариантты компонент базалық)

І

Тіл мен әдебиет

11

11

1

Қазақ тілі

4

4

2

Қазақ әдебиеті

4

4

3

Орыс тілі

2

2

4

Шетел тілі

1

1

ІІ

Математика

5

5

6

математика

5

5

ІІІ

Жартылыстану

2

2

7

Дүниетану

1

1

ІV

Адам және қоғам

1

1

8

Өзін-өзі тану

1

1

V

Өнер

2

2

9

музыка

1

1

10

бейнелеу

1

1

технология

2

2

11

Еңбекке баулу

2

2

VIІ

Дене шынықтыру

3

3

12

Дене шынықтыру

3

3

Инвариантты оқу жүктемесі

25

25

Таңдауы бойынша сабақтары

3

3

1

Мәнерлеп жазу

1

1

2

Қызықты математика

1

1

3

Оқушылардың оқу дағдысын қалыптастыру

1

1

Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар

1

1

1

Шебер қолдар

1

1

Вариативтік оқу жүктемесі

4

4

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

29

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін  негізгі орта білім берудің

(жаңартылған мазмұнның)

оқу жоспары.

Қазақстан Республикасы Білім

және ғылым министрінің

18 тамыз 2017 жылғы

Білім салалары және  оқу пәндері

5 «А»

5 «Б»

5 «В»

6 «А»

6 «Б»

6   «В»

7 «А»

7 «Б»

8 «А»

8 «Б»

Инвариантты компонент (базалық)

І

Тіл мен әдебиет

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

1

Қазақ тілі

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

Қазақ әдебиеті

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Орыс тілі

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

Шетел тілі

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ІІ

Математика және нформатика

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

5

математика

5

5

5

5

5

5

 

 

 

 

6

алгебра

 

 

 

 

 

 

3

3

3

3

7

геометрия

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

8

информатика

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ІІІ

Жартылыстану

2

2

2

2

2

2

7

7

8

8

9

Жаратылыстану

2

2

2

2

2

2

 

 

 

 

10

география

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

11

биология

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

12

физика

 

 

 

 

 

 

2

2

2

2

13

химия

 

 

 

 

 

 

1

1

2

2

ІV

Адам және қоғам

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

14

Қазақстан тарихы

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

15

Дүние жүзі тарихы

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

Өзін-өзі тану

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

V

технология және өнер

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

17

музыка

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

18

Көркем еңбек

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

VIІ

Дене шынықтыру

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

19

Дене шынықтыру

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Инвариантты оқу жүктемесі

29

29

29

29

29

29

32

32

33

33

Таңдауы бойынша сабақтары

2

2

2

3

3

3

1

1

2

2

1

Тіл мәдениеті

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

2

Тіл білімі

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

Жаратылыстану- жұмбақ әлем

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

4

География тілі карта

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

5

Сандар сыры

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Сауаттылық әлемі

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

7

Қызықты грамматика

 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

8

Робот техника

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

Жеке және топтық жұмыстар

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

Шахмат

1

1

1

1

 

1

 

 

1

 

 

Қызықты грамматика

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Сәкентану

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

Математикалық сандықша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Вариативтік оқу жүктемесі

3

3

  3

4

4

4

2

2

3

3

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

32

32

32

33

33

33

34

34

36

36

№422 бұйрығына 1-қосымша

 

 Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін 

негізгі орта білім берудің оқу жоспары.

 

 

Қазақстан Республикасы Білім және

ғылым министрінің

25 шілде 2013 жылғы

 №296 бұйрығына 4-қосымша

Білім салалары және  оқу пәндері

9 «А»

9 «Б»

Инвариантты компонент (базалық)

І

Тіл мен әдебиет

9

9

1

Қазақ тілі

1

1

2

Қазақ әдебиеті

3

3

3

Орыс тілі

2

2

4

Орыс әдебиеті

1

1

5

Шетел тілі

2

2

ІІ

Математика және нформатика

6

6

6

математика

 

 

7

алгебра

3

3

8

геометрия

2

2

9

информатика

1

1

ІІІ

Жартылыстану

8

8

10

Жаратылыстану

 

 

11

география

2

2

12

биология

2

2

13

физика

2

2

14

химия

2

2

ІV

Адам және қоғам

5

5

15

Қазақстан тарихы

2

2

16

Дүние жүзі тарихы

1

1

17

Адам.Қоғам.Құқық

1

1

18

Өзін-өзі тану

1

1

технология

3

3

21

технология

1

1

22

сызу

2

2

VIІ

Дене шынықтыру

3

3

23

Дене шынықтыру

3

3

Инвариантты оқу жүктемесі

34

34

Факультативтер, таңдау курстары

3

3

1

Зайырлылық және дінтану негіздері

1

1

2

Абайтану

1

1

3

Практикалық қазақ тілі

1

1

Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар

1

1

1

Робот техника

1

1

Вариативтік оқу жүктемесі

4

4

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

38

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін  жаратылыстану-математика

бағыты бойынша жалпы орта  білім берудің

оқу жұмыс жоспары

 

                                                                                                            Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің

2013 жылғы 25 шілдедегі № 296 бұйрығына

1-қосымша

 

Білім салалары және  оқу пәндері

10 «А»

10 «Б»

11

апталық

жылдық

І. Инвариантты компонент (базалық)

 

 

Бейіндік пәндер

І

Математика және информатика

6

6

6

12

408

1

алгебра

3

3

3

6

204

2

геометрия

2

2

2

4

136

3

информатика

1

1

1

2

68

ІІ

Жартылыстану

9

9

9

18

612

4

география

2

2

2

4

136

5

биология

2

2

2

4

136

6

физика

3

3

3

6

204

7

химия

2

2

2

4

136

Бейіндік емес пәндер

ІІІ

Тіл мен әдебиет

7

7

7

14

476

8

Қазақ тілі

1

1

1

2

68

9

Қазақ әдебиеті

2

2

2

4

136

10

Орыс тілі

1

1

1

2

68

11

Орыс әдебиеті

1

1

1

2

68

12

Шетел тілі

1

1

1

4

136

ІV

Адам және қоғам

5

5

5

10

340

13

Қазақстан тарихы

2

2

2

4

136

14

Дүние жүзі тарихы

1

1

1

2

68

15

Адам.Қоғам.Құқық

1

1

1

2

68

16

Өзін-өзі тану

1

1

1

2

68

V

технология

1

1

1

2

68

17

технология

1

1

1

2

68

VI

Дене шынықтыру

4

4

4

8

272

18

Дене шынықтыру

3

3

3

6

204

19

Алғашқы әскери дайындық

1

1

1

2

68

Инвариантты оқу жүктемесі

32

32

32

64

2176

Вариативтік компонет

2.1 Мектеп  компоненті

Таңдауы бойынша сабақтары

6

6

6

12

408

1

Химия және адам ағзасы

1

1

 

1

34

2

Робот техника

1

1

 

1

34

3

Теңдеу және теңсіздік

1

1

 

 

 

3

Абайтану

1

1

1

1

34

4

Cөз сыры

1

1

1

2

68

5

АӘД

1

1

 

2

68

6

Математика және логика

 

 

2

2

68

7

Интеграл                

 

 

2

2

68

2.2.Оқушы компоненті

Жеке және топтық консультациялар, дамытушылық сипаттағы сабақтар

1

1

1

2

68

1

Мәтін және логика

1

1

1

 

34

Вариативтік оқу жүктемесі

7

 

7

14

476

Оқу жүктемесінің жоғары шекті

көлемі

39

39

39

78

2652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оқыту қазақ тілінде жүргізілетін мектепалды даярлықтың

білім  беру оқу жұмыс жоспары

ҚР Білім және ғылым министрлігінің

 22.06.2016ж №391 бұйрығы

Оқыту – қазақ тілінде.

Білім  салаларды және оқу пәндері

Сыныптар бойынша апталық

апталық

жылдық

  «А» 

«Б»

«В» 

                                          Инвариантты компонент (базалық)

І

Денсаулық - 3

1

Дене шынықтыру

2,5

2,5

2,5

6

198

2

Қауіпсіз мінез құлық негіздері

0,5

0,5

0,5

2

ІІ

Коммуникация – 6,5

3

Көркем әдебиет

0,5

0,5

0,5

2

66

4

Сауат ашу негіздері

1,5

1,5

1,5

3

99

5

Сөйлеуді  дамыту

1

1

1

1

33

6

Орыс тілі

2

2

2

4

132

7

Ағылшын тілі

1

1

1

2

66

8

Драма

0,5

0,5

0,5

0,5

16,5

ІІІ

Таным – 3,5

9

Қарапайым математикалық ұғымды қалыптастыру

2

2

2

2

66

10

Құрастыру

0,5

0,5

0,5

1

33

11

Жаратылыстану

1

1

1

2

66

ІV

Шығармашылық - 5

12

Сурет

1

1

1

2

66

13

Мүсіндеу

1

1

1

2

66

14

Жапсырма

1

1

1

2

66

15

Музыка

2

2

2

4

132

V

Әлеумет - 2

16

Қоршаған дүниемен таныстыру

0,5

0,5

0,5

2

66

17

Экология негіздері

0,5

0,5

0,5

1

33

18

Өзі-өзі тану

1

1

1

2

66

           Инвариантты оқу жүйесі

20

20

20

40

1320

Вариативті компонент - 4

19

Сиқырлы әлем

1

1

1

2

66

20

Ұлттық тәлім тәрбие

1

1

1

2

66

21

Ойнайық та, ойлайық

1

1

1

2

66

22

Шығармашылық шаттығы

1

1

1

2

66

Вариативті компонент оқу     жүктемесі

4

4

4

4

264

Оқу жүктемесінің жоғары шекті көлемі

24

24

24

48

1584